Menu

Wystawy wyszukane: Fotografika, Muzeum Fotografii w Krakowie

Wystawy wyszukane: Fotografika, Muzeum Fotografii w Krakowie

MuFo Rakowicka, ul. Rakowicka 22A

Kuratorzy: Łukasz Gorczyca i Adam Mazur

3 grudnia 2022 – 7 maja 2023

Tekst: Aleksandra Krasny

Fotografia to medium wybitnie rzemieślnicze. Wymagające solidnej wiedzy o procesach, technologii, materiałach. Dziś, w czasach cyfryzacji może nieco mniej niż wtedy, gdy królowały techniki szlachetne; albo gdy negatywy naświetlano i wywoływano w przydomowych ciemniach, a kolejne pokolenia zdobywały wiedzę nie w specjalistycznych szkołach, ale od mistrzów fachu.

W Muzeum Fotografii w Krakowie, jedynej polskiej instytucji muzealnej zajmującej się opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy o tym niesamowitym fenomenie kulturowym, trwa wystawa Fotografika. Ekspozycja śledzi moment narodzin i okres rozwoju polskiej fotografii artystycznej.

Fotografika to pojęcie, które do dyskursu artystycznego wprowadził Jan Bułhak – wybitny fotograf, teoretyk oraz animator życia fotograficznego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Słowo będące zbitką słów „fotografia” i „grafika” miało nazwać praktyki twórców, którzy poszerzali dotychczasowe granice medium. Choć przez lata mocno się zakurzyło, zostało celowo przywołane przez kuratorów ekspozycji – Łukasza Gorczycę i Adama Mazura, którzy uznali je za najwłaściwszą etykietę dla niezwykłego okresu w historii sztuki, kiedy fotografia stawała się sztuką, a jej twórcy – artystkami i artystami.

Na pokaz przygotowany w MuFO składa się ponad 150 oryginalnych odbitek, wypożyczonych specjalnie na wystawę z najważniejszych polskich muzeów i prywatnych kolekcji. Wśród obrazów, zachwycających swoją materialnością, znajdują się m.in. zdjęcia Zdzisława Beksińskiego, Zbigniewa Dłubaka, Jerzego Lewczyńskiego, Natalii Lach-Lachowicz, Wojciecha Plewińskiego, Józefa Robakowskiego, Zofii Rydet, Stefana Themersona czy Wojciecha Zamecznika. Wszystkie są przykładem wychodzenia poza ramy perfekcyjnie skomponowanego, idealnego technicznie obrazu w kierunku eksperymentu, który otworzył fotografię na zapis osobistego doświadczenia, wprowadził do niej indywidualny język wizualny oddający subiektywny sposób postrzegania rzeczywistości.