Bimerowie

Zanurzeni w sztuce: Anna i Marek Bimer

Sztuka otaczała ich zawsze. Ale własnej artystycznej drogi szukali długo. Anna Bimer rozsmakowała się w grafice. Marek Bimer nie mógł oprzeć się rzeźbie.

>
>