Helene Binet

Książki wyszukane: The Walls of Suzou Gardens

Uwagę artysty przykuwa często to, co nieoczywiste. Głębia, nieostrość, załamanie, szczelina wydają się ciekawsze, niż gładka powierzchnia rzeczywistości.

>
>