stołek

Cezar, krowa i stołek

Może być królewski i chłopski. Dostojny i prosty. Inkrustowany i z gruba ciosany. Designerski i taki, jakich miliony. Ale zawsze to on: ponadczasowy, poręczny, swojski stołek.

>
>